0286 218 05 18
0286 218 04 56

Bilgiler

Akademik ve İdari Birim, Bölüm, Topluluk ve Diğer Web Sayfalarına İlişkin Kural ve Öneriler

İçerik ve Tasarım İle İlgili Kurallar

 • Birim, bölüm, topluluk ve üniversite ile ilgili diğer birimlerin ana sayfalarından ve istenirse alt sayfalarından da ÇOMÜ ana sayfasına bağlantı sağlanması önerilir. (Türkçe için : http://www.comu.edu.tr  ,  İngilizce için :  http://www.comu.edu.tr/english ).
 • Birim, bölüm, topluluk ve üniversite ile ilgili diğer birimlerin ana sayfalarında ve istenirse alt sayfalarında kullanıcıların görüş ve sorularını iletebilmeleri için iletişim bilgileri tam olarak belirtilmelidir. (Birim veya bölümün veya topluluğun e-posta adresi,  telefon numarası, fax, adresi vs.... aynı zamanda site sorumlusunun e-posta adresi ve varsa telefonu ) bulundurulmalıdır.
 • Sayfalar sürekli ve düzenli olarak kontrol edilmeli ve güncel tutulmalıdır. ( güncel olmayan eski bilgiler kaldırılmalı veya güncellenmeli ve kırık bağlantılar düzeltilmelidir.)
 • Çok sık güncellenen sayfalarda "en son güncelleme tarihi" belirtilmelidir.
 • Web sayfalarında sunulacak imajlar, metinler, belgeler vb. diğer nesneler, erişilebilirlik kriterleri gereğince, mümkün olduğunca web ortamına adapte edilmelidir (örneğin, büyük dosyalar sıkıştırılmalı, metinler için okunaklı font büyüklüğü seçilmeli veya imajlar web için optimize edilmelidir.)
 • Web dokümanları mümkünse web editörü bir programla hazırlanmalı, MS Word programının "Save as Web Page" seçeneği tercih edilmemelidir. Mutlaka tercih edilmesi gerekli ise, oluşturulacak dosya tipinin "Filtered Web Page" olmasına dikkat edilmelidir ve sonrasında oluşan kaynak kodu gereksiz etiketlerden arındırılmalıdır.
 • Web sayfalarında başka kaynaklardan edinilmiş metin veya çoklu ortam nesneleri kullanılıyor ise bu kaynaklar belirtilmelidir.
 • Web sayfaları yabancı kullanıcılara yönelik bilgiler içeriyor ise Türkçe hazırlanmış içeriğin İngilizce versiyonu da hazırlanmalıdır.
 • Birim ve bölüm sayfaları için uyulacak ÇOMÜ site kriterleri için tıklayınız.

Web Alanı ve Kota Kullanımı ile ilgili Kurallar

 • Birim, bölüm, topluluk ve üniversite ile ilgili diğer birimlerin web sayfaları kotaları içerik gereksinimlerine göre farklılık gösterebilir. Ancak bu kotaların verimli kullanımı son derecede önemlidir.
 • Birim ve bölümler kendilerine ayrılmış olan web alanı üzerindeki gereksiz dosyaları silmek, dosya boyutlarını kontrol ederek web ortamına uygun hale getirmek ve alanda site dışında dosya barındırmamakla yükümlüdür.

Akademik birimler için içerik önerileri
Akademik birimler web sayfalarını hazırlarken aşağıdaki bilgi yapısı önerilerinden yararlanabilirler:

 • Özet bilgiler (birimi diğer üniversitelerdeki benzer birimlerden ayıran özellikler, ...)
 • Genel bilgiler (birimin tarihçesi, gelecekteki planları ve çalışmaları, olanakları, ...)
 • Programlar, bölümler (lisans/yüksek lisans programları, ders açıklamaları, açılan dersler, ders programları, ...)
 • Birim çalışanları (isim, unvan, telefon, e-posta, ve AKADEMİK CV SİSTEMİNE BAĞLANTI )
 • Öğrenciler (öğrenci listeleri, öğrenci grupları, ...)
 • Araştırma olanakları/çalışmaları (projeler, merkezler, ...)
 • Yayınlar (kitaplar, makaleler, ...)
 • Duyurular (seminer ve konferans gibi etkinlikler, çalışanlara ve öğrencilere yönelik duyurular, ...)
 • İletişim Bilgileri (Birim veya bölümün açık adresi , telefonu,e-posta adresi ve varsa faksı, ayrıca web sorumlusu iletişim bilgileri)
 • Referanslar ve kaynaklar

İdari birimler için içerik önerileri
İdari birimler web sayfalarını hazırlarken aşağıdaki bilgi yapısı önerilerinden yararlanabilirler:

 • Misyon, vizyon, kısa tarihçe
 • Organizasyon bilgileri (alt birimler, organizasyon şeması, ..)
 • Birim çalışanları (isim, unvan, adres, telefon, e-posta vb.)
 • Verilen hizmetler ve faaliyet alanları (hizmetler ve faaliyetler hakkında detaylı bilgiler, bu hizmetlerden yararlanma yöntemleri, ...)
 • Duyurular (hizmetlerle ilgili duyurular, çalışanlara ve öğrencilere yönelik duyurular, ...)
 • İletişim Bilgileri (Birimin açık adresi , telefonu,e-posta adresi ve varsa faksı, ayrıca web sorumlusu iletişim bilgileri)

Öğrenci toplulukları için içerik önerileri
Öğrenci toplulukları web sayfalarını hazırlarken aşağıdaki bilgi yapısı önerilerinden yararlanabilirler:

 • Misyon ve kısa tarihçe (topluluğun varolma sebepleri ve amaçları, kuruluş bilgileri, ...)
 • Etkinlikler (topluluk tarafından veya başka kurumlar tarafından düzenlenen etkinlik bilgileri, ...)
 • Topluluk üyeleri (organizasyon şeması, çalışma grupları, ...)
 • Duyurular (etkinlik duyuruları, topluluk hakkındaki duyurular, ...)
 • İlgili bağlantılar (diğer üniversitelerdeki benzer topluluklar, ilgili kurumlar, ...)
 • İletişim Bilgileri (Topluluk adresi, telefonu,e-posta adresi ve varsa faksı, ayrıca web sorumlusu iletişim bilgileri)

Önemli Bağlantılar