0286 218 08 18 - 11108
0286 218 04 56

ISO9001 Politikamız

Kalite Politikamız

Üniversitemizin akademik eğitim, öğretim faaliyetleri ile idari faaliyetlerini tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile yenilikçi ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen iş süreçlerini kapsar.

Kalite Yönetim Sistemimiz, kapsamı dahilindeki faaliyetlerimizin ISO 9001:2015 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Politikamız;

  • Kendinin ve paydaşlarının sisteme katılımını,
  • Eğitim öğretim de nitelik ve öğrenci odaklı yaklaşımını,
  • Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanmayı,
  • İlgili mevzuat ve standartları uygulayan, sürdürülebilir kılmayı benimsemeyi,
  • İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini,
  • Üniversitenin güvenilirliğini ve itibarını korumayı,
  • Eğitim ve Araştırmalarda Ulusal/Uluslararası akreditasyonu,
  • Kurumsal risk yönetim stratejisini etkin bir şekilde sürdürülebilmesini,
  • Üniversite bölgesi ve topluma üst düzeyde katkı sağlamayı ,
  • Ulusal/Uluslararası sıralamalarda üst seviyelere ulaşmayı,

taahhüt eder.

 

Rektörlük

 

KYS.PLT.01 Kalite Politikası - Yayın Tarihi: 01.12.2020 - Rev: 00

Önemli Bağlantılar
Ara Çizgi