0286 218 05 18
0286 218 04 56

Bilgiler

ÇOMÜ Site Kriterleri

  Site kriterleri Açıklama
1 ÇOMÜ amblemi var mı? ÇOMÜ'ye bağlı bir birimin web sayfalarında, hiyerarşik bağı simgelemek amacıyla, standart bir ÇOMÜ logosu bulundurulmalıdır. Sayfalarında uygun özelliklerde ÇOMÜ logosu bulundurmayan birimler http://bidb.comu.edu.tr/comulogolar.php adresinde bulunan çeşitli boyutlarda ÇOMÜ logosu örneklerinden yararlanabilirler.
2 ÇOMÜ ana sayfasına bağlantı var mı? ÇOMÜ'ye bağlı bir birimin web sayfalarında, hiyerarşik bağı simgelemek amacıyla, ÇOMÜ ana sayfasına bağlantı olmalıdır.
3 Organizasyon şeması var mı? Birimin organizasyon yapısı hakkında kullanıcılara bilgi vermesi açısından, web sayfalarında organizasyon şemasına yer verilmelidir.
4 Çalışanların e-posta adresleri var mı? Birim çalışanlarına kolay ve hızlı erişilebilmesi için, çalışanların e-posta adresleri belirtilmelidir.
5 Çalışanların telefon bilgileri var mı? Birim çalışanlarına kolay ve hızlı erişilebilmesi için, çalışanların telefon bilgileri belirtilmelidir.
6 Hizmet birimlerinin e-posta adresleri var mı? Varsa, birimin organizasyon yapısı içinde yer alan alt hizmet birimlerine kolay ve hızlı erişilebilmesi için, bu birimlerin e-posta adresleri belirtilmelidir.
7 Hizmet birimlerinin telefon/faks bilgileri var mı? Varsa, birimin organizasyon yapısı içinde yer alan alt hizmet birimlerine kolay ve hızlı erişilebilmesi için, bu birimlerin telefon/faks bilgileri (mümkünse her ikisi de) belirtilmelidir.
8 Hizmet birimlerinin açık posta adresleri var mı? Varsa, birimin organizasyon yapısı içinde yer alan alt hizmet birimleri ile posta yoluyla iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için açık posta adresi belirtilmelidir.
9 Webmaster adres bilgileri verilmiş mi? Kullanıcıların olası soru/sorun/görüşlerini web sayfalarından sorumlu kişi(ler)e iletebilmesi amacıyla, bu kişi(ler)nin iletişim bilgilerinin sayfalarda belirtilmesi gereklidir (tercihen e-posta adresi bilgisi).
10 Site Haritası var mı? Sayfalarda bulunan bilgilerin genel yapısını gösteren ve sayfalar arası bağlantıları belirten bir site haritası oluşturulmalıdır.
11 Sayfalar hızlı yükleniyor mu? Sayfalarda kullanılan metin, imaj, tablo, animasyon vb. öğelerin sayfaya ilk tıklandıktan sonra görüntülenebilir ve kullanılabilir hale gelmesi için geçen sürelerin en az düzeyde olması gereklidir.
12 Site, farklı işletim sistemleri (Windows - Linux) üzerinde aynı şekilde ve sorunsuz çalışıyor mu? Web sayfalarının genel kullanıcı kitlesine hitap etmesi açısından, farklı işletim sistemlerinde sorunsuz ve aynı şekilde çalışıyor olması gerekmektedir.
13 Site, farklı tarayıcılarda (Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox) aynı şekilde ve sorunsuz çalışıyor mu? Web sayfalarının genel kullanıcı kitlesine hitap etmesi açısından, farklı tarayıcılarda sorunsuz ve aynı şekilde çalışıyor olması gerekmektedir.
14 Sayfalarda içerik tutarlılığı var mı? Sayfa içeriklerinin tek elden hazırlanmış gibi tutarlı üslup ve yapıya sahip olması sağlanmalıdır.
15 Sayfalarda tasarım tutarlılığı var mı? Kullanılabilirliği sağlamak açısından her sayfanın görüntüsü birbiriyle uyumlu olmalı, sayfalar kendi aralarında tutarlı tasarım özellikleri taşımalıdır.
16 Font özellikleri, renk seçimi vb. açılardan bakıldığında, bilgiler kolay okunabiliyor mu? Bilgilerin okunaklı olması için mümkün olduğunca birbiri ile kontrast ve çoğunluk tarafından kolay seçilebilir font renkleri ve okunaklı font büyüklükleri (ne çok küçük, ne çok büyük) tercih edilmelidir.
17 Kullanılan imajlar net mi? Sayfalarda kullanılan imajların uygun seviyede, büyüklük, kalite, netlik, dosya boyutu, fiziksel boyut vb. özelliklere sahip olması gereklidir.
18 Sitenin metin versiyonu var mı? İmajlar ve/ya javascript gibi teknolojilerle sunulan bilgilerin engelliler, metin tabanlı tarayıcı kullananlar vb. kullanıcılar tarafından erişilebilir olması için sayfanın metin versiyonunun da bulunması gereklidir.
19 Sitenin metin versiyonu yoksa resimlerde etiket var mı? Engelliler, metin tabanlı tarayıcı kullananlar vb. kullanıcıların, imaj kullanılan sayfalardan daha kolay yararlanabilmeleri için imajlara resim etiketi eklenmelidir.
20 İçerik hiyerarşik olarak yapılandırılmış mı? Kullanıcıların bilgiye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak açısından, ana sayfadan verilen bağlantıların hiyerarşik olarak yapılandırılması gerekmektedir (örneğin, bilgileri gruplamaya ve ana/alt sayfa başlıklarını belirtmeye yarayan bir menünün kullanılması yoluyla).
21 Sayfalar arasında kayarak dikey dolaşım (scroll bar) en aza indirgenmiş mi? Bazı sayfalarda, bölünebilecek içeriğin alt alta yazılması sebebiyle oluşan dikey dolaşım çubuğu (scroll bar), kullanımı olumsuz etkilemektedir. Bu tür uzun sayfalar yerine, mevcut bilgilerin birkaç bölüme ayrıldığı birden fazla sayfa kullanılması ya da içeriklerin aynı sayfada yer alması gerektiği durumlarda, alt başlıkların sayfanın başında indeks halinde yer alması gereklidir.
22 Dikey dolaşımın olduğu sayfalarda "Başa Dön" bağlantısı var mı? Dikey dolaşım çubuğu oluşan sayfalarda kullanım kolaylığı sağlaması açısından, her bilgi grubunun altında ve sayfanın en alt bölümünde "Başa Dön" bağlantısının (veya benzeri bir ifadeyi içeren bir bağlantının) bulunması gereklidir.
23 Sayfalar arasında kayarak yatay dolaşım (scroll bar) engellenmiş mi? Sayfalarda kullanılan tablo ve imajların büyüklüklerinin piksel olarak verilmesi, bazı sayfaların görüntülenmesi sırasında yatay dolaşım çubuğu oluşmasına sebep olmaktadır (bu değerlendirme çalışmasında, yaygın ekran çözünürlüğünün 1024x768 olduğu varsayılmaktadır). Bunun neden olduğu olumsuz etkiyi önlemek için, tablo ve imaj büyüklüklerinin mümkün olduğunca yüzde değeri ile verilmesi ve kontrollerin varsayılan ekran çözünürlüğünde yapılması gerekmektedir.
24 Her sayfada standart dolaşım özelliği (ana sayfaya, bir önceki ve bir sonraki sayfaya dönme olanakları vb.) var mı? Kullanıcıların site içinde daha rahat dolaşabilmeleri için her sayfada standart dolaşım özelliği (örneğin her sayfada ana sayfaya, gerekli durumlarda da bir önceki ve bir sonraki sayfaya dönme olanakları) bulunmalıdır. Ayrıca, alt başlık sayısı fazla olan sitelerde dolaşımın kolaylaştırılması amacıyla menü oluşturulması ve menüye her sayfadan erişim sağlanması gereklidir.
25 Bağlantılar (linkler) çalışıyor mu? Hazırlanan web sayfalarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve kırık bağlantıların düzeltilmesi ya da kaldırılması gerekmektedir.
26 Doğrudan yazıcı dökümü alınabiliyor mu? Web sayfalarından yazıcı dökümü alma işleminin, kullanıcıların tercihine göre iki farklı biçimde yapılabileceğine dikkat edilmelidir. Bazı kullanıcılar tüm sayfanın yazıcı dökümünü almayı tercih edebilecekleri gibi, bazı kullanıcılar da sadece sayfada yer alan bilgilerin (menü, başlık imajları vb. öğeler haricindeki içeriğin) yazıcı dökümünü almak isteyebilirler.
Bu nedenle sayfalar, hem tarayıcı programın "Yazdır" seçeneği seçildiğinde sorunsuz olarak tüm sayfanın yazıcı dökümü alınacak şekilde, hem de sayfa üzerinde yer alan "Yazdır" butonuna (veya benzeri ifadeye sahip bir butona) tıklandığında sadece sayfada yer alan bilgilerin yazıcı dökümünü almaya yarayacak şekilde hazırlanmalıdır.
27 Bilgiye en az adımda erişilebiliyor mu? Amaçlanan bilgiye en kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmek için, içerik yapısında en az sayıda alt hiyerarşi kullanılmalı, herhangi bir bilgiye en fazla 3 adımda ulaşım sağlanmalıdır.
28 Anahtar sözcüğe göre arama özelliği var mı? Amaçlanan bilgiye kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmek için, özellikle yoğun bilgi içeren sayfalarda anahtar sözcüğe göre arama yapmaya olanak sağlayacak bir arama motoru kullanılmalıdır.
29 Türkçe/İngilizce kullanımı düzgün mü? Sayfa içeriklerinde dilbilgisi ve yazım hatası olmamasına dikkat edilmelidir.
30 Bilgi güncel mi? Kullanıcılara doğru ve eksiksiz bilgi sunmak için, sayfa içeriklerinin güncel olması ve düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Web sayfaları değerlendirilirken sayfada bulunan duyuru, etkinlik gibi başlıklar altında bulunan tarihlere bakılmış, ayrıca içeriğin güncelliği dikkate alınmıştır.
Bilgi güncelliğinin birim tarafından tekrar gözden geçirilmesi önerilmektedir.
31 Güncelleme tarihi verilmiş mi? Kullanıcıların siteye konulan bilgilerin güncelliği hakkında fikir sahibi olmaları için, bilgilerin güncelleme tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir.
32 İlgili diğer sayfalara bağlantı var mı? Gerekli durumlarda, birimlerin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer web sayfalarına kendi sayfalarından bağlantı vererek, kullanıcıları yönlendirmeleri önerilmektedir. Faaliyet alanıyla ilgisi olmayan bağlantılara birim sayfalarında yer verilmemelidir.
33 E-posta adreslerinde spam filtresi önlemleri alınmış mı? Sayfalarda görüntülenen e-posta adresleri, spam mesaj gönderilmesini en aza indirgemek amacıyla açıkça belirtilmemelidir. Mümkünse "mailto:" etiketi kaldırılmalı, @ yerine bir imaj veya alternatif karakterler (ör. at) kullanılmalıdır.
34 Sayfada web formu var ise, formun doğru girilmesini sağlayacak uyarılar ve tanımlar mevcut mu? Form doldurulmadan önce kullanıcıların hata yapmalarını engelleyecek uyarılar belirtilmelidir. Form içerisindeki ifadeler ve form hata mesajları anlaşılır olmalıdır. Form doldurulduktan sonra formun başarılı şekilde gönderildiğine dair kullanıcıya bilgi verilmelidir.
35 Diğer dil versiyonu var mı? Türkçe olarak hazırlanmış web sayfalarının yabancı öğrenciler ve öğretim üyeleri ile diğer yabancı kullanıcılara hitap edebilmesi bakımından İngilizce versiyonunun olması önemlidir. Benzer şekilde, İngilizce olarak hazırlanmış web sayfalarının sadece Türkçe bilen kullanıcılara da hitap etmesi açısından Türkçe versiyonunun bulunması gerekmektedir.
36 Diğer dil versiyonu varsa, diğer dile geçiş imkanı sağlanmış mı? Kullanılabilirlik açısından, Türkçe ya da İngilizce sayfadan diğer dilde hazırlanan versiyona geçiş butonunun sayfada bulundurulması gerekmektedir.
37 "Henüz yapım aşamasında" olan sayfalar var mı? Henüz yapım aşamasında olan sayfaların sayısı en aza indirgenmeli veya inşa aşamasında olan sayfaların hazırlığı uzun zaman alacaksa, tamamlanmadan bu tür sayfalara bağlantı verilmemelidir.

Önemli Bağlantılar