Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı