0286 218 05 18
0286 218 04 56

İdari Hizmet Birimi

  • Başkanlık personelinin gerekli kişisel ve özlük bilgilerinin derlenmesi, her türlü izin, istirahat, geçici görev ve benzeri konulardaki kayıtların tutulması,
  • Gelen ve giden evrak kayıt, evrakların dosyalanması, arşiv işlerini yürütülmesi ve arşivlenmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması, daire içi, kurum içi ve kurum dışı evrak akışını ve yazışmaların usulüne uygun olarak yapılması,
  • 5018 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca Daire Başkanlığımız taşınır işlemlerinin (Devir, giriş-çıkış, zimmet, yıl sonu işlemleri vb.) gerçekleştirilmesi,
  • Çalışma ofislerinde kullanımı tamamlanan arşivlik malzemenin depolanıp birim arşivine devir ve teslim edilmesi,
  • Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmayla ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  • Dairenin randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaşım ve muhabere işlerine ilişkin sekretarya hizmetlerinin görülmesi,
  • Yöneticiler tarafından verilen veya uygun görülen projelerin iş süreçlerinin hazırlanması, uygulanması ve doküman işlerinin yapılması.

Birim Çalışanları


Önemli Bağlantılar