ISO 9001 ISO 27001
444 17 18
0286 218 04 56

Ağ ve Sistem Yönetimi Birimi

Ağ Yönetim Hizmetleri

 • Üniversitemiz network alt yapısının sağlıklı bir biçimde işleyişinin sağlanması,
 • Üniversite İnternet servis sağlayıcısı Ulakbim ile yapılması gereken işlerin yürütülmesi,
 • Firewall sistemlerinin yönetilmesi gerekli politikaların belirlenmesi,
 • IP adreslerinin organizasyonunun yapılması,
 • Üniversite Akademik ve İdari birimlerinin network alt yapısı ile ilgili taleplerini mevcut iş planları doğrultusunda yerine getirmek, çözüm üretilmesi konularında danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
 • Üniversite kampüsleri ve binaları içerisindeki internet/network ağ yapılarının tasarlanması ve kablolama hizmetleri,
 • Üniversitemizdeki tüm birimler network alt yapıları konularında bilgi desteği ve teknik destek sağlamak,
 • Yeni kurulan/inşa edilen kampüs/bina vb. için kurulacak network alt yapıları konusunda diğer teknik birimlerle koordinasyonun sağlanması, hazırlanacak teknik şartnamelere destek verilmesi ve doğru alt yapının kurulmasının sağlanması,
 • Üniversitemizdeki kablolu ve kablosuz network cihazlarının montajı ve arızalarının giderilmesi,
 • Daire Başkanlığı bünyesindeki sistem odalarının network ve elektrik altyapısının bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi,
 • Üniversitemiz bünyesindeki fiber sonlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sorunsuz veri akışının sağlanması,
 • Network sistem ve alt yapıları kapsamındaki diğer hizmetler.

 

Network Çalışanları

Sistem Yönetim Hizmetleri

 • Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odası bünyesindeki tüm sunucuların yönetilmesi ve işletilmesi,
 • Daire Başkanlığı tarafından kurulan sunucu yazılımlarının, sunucular tarafından verilen hizmetlerin ve diğer internet servislerinin yönetilmesi,
 • Sunucu yedeklerinin alınması ve depolanması,
 • Sunucuların ve barındırdıkları yazılımların bakımının yapılması,
 • Elektronik posta hesaplarının yönetilmesi ve sorunların çözülmesi,
 • Proxy servisinin işletilmesi ve kullanıcılara destek verilmesi,
 • Web tabanlı sunucuların hesap işlemlerinin yönetilmesi, 
 • FTP ve veritabanı hizmeti verilmesi,
 • Mevcut alt yapının sorunsuz çalışacak şekilde düzenlenmesi ve kesintisiz hizmet verilmesinin sağlanması

 

Sistem Çalışanları


Önemli Bağlantılar
Ara Çizgi