Görev Tanımları

Birimin Amacı:
Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek ve bunu yanında en üst düzeyde bilgi teknolojilerinin kullanımı alanında kalite yüzü olmak.

Görevimiz:
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07.10.1983 Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7. Bölüm Madde 34.  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri: Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek

Sorumluluklarımız:

 • Eğitim-öğretim ve araştırmalara bilişim konularında gerekli desteğin sağlanması,
 • Üniversitemizde faaliyet gösteren tüm birimler ve yerleşkeler arasında network iletişim altyapısının oluşturulması, işletilmesi, yönetilmesi ve sağlıklı bir şekilde işleyişinin sağlanması,
 • Üniversitenin tüm birimlerinde iş sürekliliğinin temini için internet ve bilgi sitemlerinin alt yapısının kesintisiz çalışmasının, bilgi akışının sürekliliğinin ve sistemlerin güncel teknolojilere uygun hale getirilmesinin sağlanması,
 • Üniversitemizin öğrencilerine, akademik ve idari birimlerine bilişim kaynaklarının kullanımı konularında destek verilmesi,
 • Üniversitenin bilişim politikasının belirlenmesi,
 • Geliştirilecek bilişim projeleri konusunda ilgili birimler arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması,
 • Üniversite Akademik ve İdari birimlerince yapılan web sayfası taleplerinin yerine getirilmesi, web sayfalarının tasarlanması ve geliştirilmesi,
 • Üniversitemiz birimlerinin yazılım ihtiyaçlarının geliştirme ya da kurum dışından temin etme yoluyla karşılanması konularında destek verilmesi,
 • Daire Başkanlığı bünyesindeki sunucuların, sunucu yazılımlarının, sunucular tarafından verilen hizmetlerin ve diğer eposta, proxy, dns, eduroam gibi internet servislerinin yönetilmesi, hizmetlerin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde verilmesinin sağlanması,
 • Başkanlığımızca geliştirilmiş Üniversitemiz ÇOMÜ Kart Sistemi kapsamında tüm birimlerimize, öğrencilerimize, personelimize ve misafir ziyaretçilere temassız ödeme sistemi, güvenli turnike ve kartlı geçiş sistemleri hizmetlerinin sağlanması,
 • Bilişim olanaklarının en üst seviyeye çıkarılması amacıyla Üniversitemiz ve kamu yararına olacak her türlü teknolojik gelişmenin bilimsel ve yenilikçi bir bakış açısıyla takip edilmesi ve bu konudaki gerekli adımların atılması,
 • Üniversite yönetimi tarafından verilmiş görev ve sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi.