Uzaktan Öğretim Politikamız
 • Uzaktan eğitim programlarını çağın gereksinimlerini dikkate alarak tasarlamak, uygulamak, izlemek ve sürekli olarak iyileştirmek
 • Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenciyle yüz yüze etkileşim imkanı, (Ders anında kameraların açık olması)
 • Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci odaklı yaklaşım, öğrencilerle etkileşim ve araştırmaya teşvik etmek,
 • Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin (proje tabanlı, dönüştürülmüş sınıf vb.) kullanılarak sürecin daha verimli ve öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlamak
 • Yükseköğretimde dijitalleşme sürecine yönelik olarak üniversitemizin teknik ve pedagojik ihtiyaçlarını gidermek ve süreci zenginleştirmek
 • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin uzaktan eğitim imkanlarına erişimlerini sağlamak
 • Uzaktan eğitimle yürütülen dersler için çeşitli standartlar belirlemek
 • Ders süresi (Ders Saati Başına En Az 20dk. kayıt alma ve canlı derslere katılamayan öğrencilerin dersleri sonradan izleme imkânı)
 • Eş zamanlı-eş zamansız dersler (Fırsat eşitliğini sağlamak için canlı dersler yanında eş zamansız dersler ve içerikler)
 • Ölçme değerlendirme faaliyetleri (Araştırma, Ödev, Proje ve e-Sınav)
 • Telif hakkı ve etik (Eğitim Faaliyetleri – ÇOMÜZEM)
 • Öğretim elemanlarını uzaktan eğitim sürecini hazırlayacak ve dijital dönüşümlerini sağlayacak eğitim faaliyetlerini yürütmek (ÇOMÜZEM)
 • Dezavantajlı bireylerin uzaktan eğitim faaliyetlerini düzenleyerek fırsat eşitliğini sağlamak


Uzaktan öğretim verileri: https://ubys.comu.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/DistanceEducation/Index

Sınavlar İçin Dürüstlük Metni (ONUR SÖZLEŞMESİ)
 “Ben, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olarak, şimdi alacağım bu sınavda dürüstlük ve doğrulukla hareket edeceğime, aşağıdaki sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getireceğime söz veririm: 

Bu sınavı tek başına alıyorum. 
Bu sınav sürecince hiç kimseden yardım almayacağım. 
Sınav sırasında, herhangi bir kimse ile sözlü veya yazılı iletişim kurmayacağım. 
Sınava girerken başka tarayıcı açmayacağım.
Yardımcı teknolojiyi kullanma izni verilmediği sürece, sınavda telefon, tablet veya ek bilgisayar gibi diğer cihazları kullanmayacağım. 
Ekran görüntüleri almayacağım, paylaşmayacağım ve sınav sorularını hiçbir biçimde kopyalamayacağım. 
Okudum, anladım ve kabul ettim.

ÇOMÜZEM (Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğümüz)

Merkezimiz alanlarında uzman öğretim elemanlarımızın eşliğinde, çağdaş uzaktan eğitim teknolojilerini ve yenilikçi uzaktan öğretim araçlarını kullanarak, öğrencilerimize kaliteli ve zenginleştirilmiş öğrenme içerikleri sunmayı ilke edinmiştir. Ayrıca güçlü öğrenme yönetim sistemlerimiz ve hızlı internet altyapımız ile öğretim içeriklerini öğrencilerimize hızlı ve güvenli bir şekilde aktarmak da önceliğimizdir. Bu doğrultuda Üniversitemiz hedefleri ile uyumlu, paydaş görüşlerini dikkate alan, evrensel ve etik değerlere uygun kalite odaklı bir eğitim ortamı oluşturmak temel politikamızdır.

Merkezimiz uzaktan eğitim sürecinde dijital olarak kayıt altına alınan tüm kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uluslararası akademik ve etik standartlar çerçevesinde depolar, işler ve muhafaza altına alır.