İdari İşler Birimi
 • Başkanlık personelinin gerekli kişisel ve özlük bilgilerinin derlenmesi, her türlü izin, istirahat, geçici görev ve benzeri konulardaki kayıtları tutmak,
 • Daire Başkanlığımız brifing raporu,faaliyet raporu, iç kontrol standartlarının hazırlanması ve diğer istatistik, analiz, raporlamalara ilişkin çalışmaların yürütülmesi işlerini takip ve koordinasyonunu sağlamak,
 • UBYS Elektronik Belge Yönetim sistemi aracılığı ile Daire Başkanlığımızın evrak işlemlerini yürütmek ve yazışmalar yapmak,
 • Başkanlığımız bütçesinin hazırlanması işlemlerini yürütmek,
 • İş süreçleri geliştirme çalışmalarına destek olmak,
 • Şube müdürlükleri tarafından hazırlanan teknik şartnamelerin satın alma süreçlerini yürütmek,
 • Depo ve stok durumlarını takip etmek,
 • BİDB bünyesinde bulunan üniversite bilişim deposunun ve BİDB çalışma odalarının tertibini ve düzenini sağlamak,
 • Başkanlığımız birimlerinin ödenek işlemlerini (talep-takip) yapmak,
 • Kısmi zamanlı öğrenci ve stajyer çalıştırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Eğitimleri planlamak ve icra etmek,
 • 5018 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca Daire Başkanlığımız taşınır işlemlerini (Devir, giriş-çıkış, zimmet, yıl sonu işlemlerini vb.) gerçekleştirmek,
 • Daire Başkanlığımızca ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarına yönelik, kamu satın alım mevzuatı kapsamında belirtilen işlemleri yapmak,
 • Kalite yönetim sistemi kapsamında proje dokümantasyonlarını yapmak,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilecek olan yolluklara ait işlemleri yapmak (avanslar dahil),
 • Daire Başkanlığının randevu, ziyaret, toplantı, günlük program, ulaşım ve muhabere işlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.