Misyon Vizyon

Teknolojiyi yakından izleyerek Üniversitemizin bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim-öğretim ve araştırmalara destek sağlamak, Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek misyonumuz;

Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda, bilişim hizmetlerine yönelik ihtiyaçların gelişen teknolojik imkânlardan en üst düzeyde yararlanarak karşılamak ve uzmanlaşmış bir kadro ile güven duyulan, kurumsallaşmış, bilişim teknolojilerinde öncü bir Daire Başkanlığı olmak vizyonumuzdur.