ISO 9001 ISO 27001
444 17 18
0286 218 04 56

Web Birimi

​Birim Hizmetleri

  • Üniversite Akademik ve İdari birimlerince yapılan web sayfası taleplerini mevcut iş planları doğrultusunda yerine getirerek faaliyete geçirmek, bu konularda danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
  • Web site tasarımlarının hazırlanması, gerekli alt yapının oluşturulması ve hizmete sokulması,
  • Birim web sorumlularının koordinasyonunun sağlanması, sorunlarına çözümler üretilmesi, içerik girilmesi ve güncellenmesi konularında gerekli teknik eğitimlerin verilmesi,
  • Web sayfalarının tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli yazılım ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi,
  • Web tabanlı içerik yönetim sistemi, izleme ve web istatistikleri gibi konularda çözümler geliştirmek,
  • Web sayfalarının güvenliği konularında gerekli testleri gerçekleştirmek ve güvenliğini sağlamak,
  • Web sayfalarının uygulanmasında gelişen teknolojiye ve mobil cihazlara uygun çözümler geliştirmek.

Birim Çalışanları

Çalışmalarımız


Önemli Bağlantılar
Ara Çizgi