ISO 9001 ISO 27001
444 17 18
0286 218 04 56

Yazılım Geliştirme ve Uygulama Birimi

UBYS Ekibi

 • Üniversitemiz birimlerinden gelen yazılım taleplerinin imkan dahilinde karşılanması ve geliştirilmesi yada kurum dışından temin edilmesi konularında destek verilmesi,
 • Yazılım ve Otomasyon Geliştirme Birimi tarafından geliştirilmiş yazılımların bakımını, güncellenmesini ve desteğini sağlamak

 

UBYS Çalışanları

Web Tabanlı Yazılım Geliştirme Ekibi

 • Üniversite Akademik ve İdari birimlerince yapılan web sayfası taleplerini mevcut iş planları doğrultusunda yerine getirerek faaliyete geçirmek, bu konularda danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
 • Web site tasarımlarının hazırlanması, gerekli alt yapının oluşturulması ve hizmete sokulması,
 • Birim web sorumlularının koordinasyonunun sağlanması, sorunlarına çözümler üretilmesi, içerik girilmesi ve güncellenmesi konularında gerekli teknik eğitimlerin verilmesi,
 • Web sayfalarının tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli yazılım ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi,
 • Web tabanlı içerik yönetim sistemi, izleme ve web istatistikleri gibi konularda çözümler geliştirmek,
 • Web sayfalarının güvenliği konularında gerekli testleri gerçekleştirmek ve güvenliğini sağlamak,
 • Web sayfalarının uygulanmasında gelişen teknolojiye ve mobil cihazlara uygun çözümler geliştirmek.

Web Ekibi Çalışanları

ÇOMÜKART Proje Geliştirme Ekibi

 • Üniversite Akademik ve İdari birimlerince yapılan Turnike, Kartlı Geçiş Noktası, Temassız Ödeme Sistemi ve Kiosk taleplerinin ilgili birim ile koordineli şekilde yerine getirmesi, kurulacak sistemlerin faaliyete geçirilmesi yada bu konularda danışmanlık ve destek hizmeti verilmesi,
 • ÇOMÜKart Projesi kapsamında turnike ve geçiş sistemi kurulmuş birimlerdeki ilgili personellerin koordinasyonunun sağlanması, sistemle ilgili sorunlarına çözümler üretilmesi, gerekli teknik eğitimlerin verilmesi,
 • ÇOMÜKart projesini kullanan birimlere, geçiş izleme takibi ve kullanıcı istatistiklerinin raporlanması gibi konularda destek verilmesi, 
 • ÇOMÜKart Projesinin daha iyi ve sağlıklı bir biçimde hizmet vermesinin sağlanması,
 • ÇOMÜKart projesini gelişen teknolojilerine uygun hale getirilmesi için gerekli arge çalışmaları yapmak ve çözümler geliştirmesi,
 • ÇOMÜKart projesi kapsamında Temassız Ödeme Sistemi, Ödeme Noktası ve POS cihazlarının işletilmesi konularında ilgili ve sorumlu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personellerine gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • ÇOMÜKart projesi kapsamında Kartlı Geçiş Noktaları işletme sorumlusu olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Güvenlik Birimine gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • ÇOMÜKart projesi kapsamındaki diğer hizmetler.

ÇOMU Kart Çalışanları


Önemli Bağlantılar
Ara Çizgi