ISO 9001 ISO 27001
444 17 18
0286 218 04 56

Görev Tanımları

Görev Tanımları

Birimin Amacı:

Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek ve bunu yanında en üst düzeyde bilgi teknolojilerinin kullanımı alanında kalite yüzü olmak.

Görevimiz:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 07.10.1983 Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7. Bölüm Madde 34. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri:

 1. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
 2. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek

Sorumluluklarımız:

 1. Eğitim-öğretim ve araştırmalara bilişim konularında gerekli desteğin sağlanması,
 2. Üniversitemizde faaliyet gösteren tüm birimler ve yerleşkeler arasında network iletişim altyapısının oluşturulması, işletilmesi, yönetilmesi ve sağlıklı bir şekilde işleyişinin sağlanması,
 3. Üniversitenin tüm birimlerinde iş sürekliliğinin temini için internet ve bilgi sitemlerinin alt yapısının kesintisiz çalışmasının, bilgi akışının sürekliliğinin ve sistemlerin güncel teknolojilere uygun hale getirilmesinin sağlanması,
 4. Üniversitemizin öğrencilerine, akademik ve idari birimlerine bilişim kaynaklarının kullanımı konularında destek verilmesi,
 5. Üniversitenin bilişim politikasının belirlenmesi,
 6. Geliştirilecek bilişim projeleri konusunda ilgili birimler arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması,
 7. Üniversite Akademik ve İdari birimlerince yapılan web sayfası taleplerinin yerine getirilmesi, web sayfalarının tasarlanması ve geliştirilmesi,
 8. Üniversitemiz birimlerinin yazılım ihtiyaçlarının geliştirme ya da kurum dışından temin etme yoluyla karşılanması konularında destek verilmesi,
 9. Daire Başkanlığı bünyesindeki sunucuların, sunucu yazılımlarının, sunucular tarafından verilen hizmetlerin ve diğer eposta, proxy, dns, eduroam gibi internet servislerinin yönetilmesi, hizmetlerin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde verilmesinin sağlanması,
 10. Başkanlığımızca geliştirilmiş Üniversitemiz ÇOMÜ Kart Sistemi kapsamında tüm birimlerimize, öğrencilerimize, personelimize ve misafir ziyaretçilere temassız ödeme sistemi, güvenli turnike ve kartlı geçiş sistemleri hizmetlerinin sağlanması,
 11. Bilişim olanaklarının en üst seviyeye çıkarılması amacıyla Üniversitemiz ve kamu yararına olacak her türlü teknolojik gelişmenin bilimsel ve yenilikçi bir bakış açısıyla takip edilmesi ve bu konudaki gerekli adımların atılması,
 12. Üniversite yönetimi tarafından verilmiş görev ve sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi. 
Önemli Bağlantılar
Ara Çizgi