0286 218 08 18 - 11108
0286 218 04 56

Görev Tanımları

Görev Tanımları

  • Üniversitemizde faaliyet gösteren tüm birimler ve yerleşkeler arasında veri iletişim altyapısını oluşturmak, işletmek ve yönetmek.
  • Üniversitemizin akademik, idari ve diğer hizmetlerine bilgi işlem desteği vermek,
  • Bilişim alanındaki güncel bilgileri, teknolojileri ve gelişmeleri yönetim, akademisyenler, öğrenciler ve toplum ile paylaşmak, bu yönde ortamlar oluşturmak.
  • Üniversitemiz yönetimi tarafından verilmiş görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek.

 

Önemli Bağlantılar
Ara Çizgi