ISO 9001 ISO 27001
444 17 18
0286 218 04 56

Kurumsal Bilgiler

Amaçlar ve Hedefler

AMAÇ

 • Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
 • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek,
 • Üniversitenin en üst düzeyde bilgi teknolojilerini kullanımı alanında kalite yüzü olmak.

HEDEFLER

 • Eğitim-öğretim ve araştırmalara bilişim konularında gerekli desteğin sağlanması,
 •  Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
 • Üniversitemizde faaliyet gösteren tüm birimler ve yerleşkeler arasında network iletişim altyapısının oluşturulması, işletilmesi, yönetilmesi ve sağlıklı bir şekilde işleyişinin sağlanması,
 • Üniversitenin tüm birimlerinde iş sürekliliğinin temini için internet ve bilgi sitemlerinin alt yapısının kesintisiz çalışmasının, bilgi akışının sürekliliğinin ve sistemlerin güncel teknolojilere uygun hale getirilmesinin sağlanması,
 • Üniversitemizin öğrencilerine, akademik ve idari birimlerine bilişim kaynaklarının kullanımı konularında destek verilmesi,
 • Üniversitenin bilişim politikasının belirlenmesi,
 • Geliştirilecek bilişim projeleri konusunda ilgili birimler arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması,
 • Üniversite Akademik ve İdari birimlerince yapılan web sayfası taleplerinin yerine getirilmesi, web sayfalarının tasarlanması ve geliştirilmesi,
 • Üniversitemiz birimlerinin yazılım ihtiyaçlarının geliştirme ya da kurum dışından temin etme yoluyla karşılanması konularında destek verilmesi,
 • Daire    Başkanlığı   bünyesindeki   sunucuların,   sunucu yazılımlarının, sunucular tarafından verilen hizmetlerin ve diğer eposta, proxy, dns, eduroam gibi internet servislerinin yönetilmesi, hizmetlerin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde verilmesinin sağlanması,
 • Başkanlığımızca geliştirilmiş Üniversitemiz ÇOMÜ Kart Sistemi kapsamında tüm birimlerimize, öğrencilerimize, personelimize ve misafir ziyaretçilere temassız ödeme sistemi, güvenli turnike ve kartlı geçiş sistemleri hizmetlerinin sağlanması,
 • Bilişim olanaklarının en üst seviyeye çıkarılması amacıyla Üniversitemiz ve kamu yararına olacak her türlü teknolojik gelişmenin bilimsel ve yenilikçi bir bakış açısıyla takip edilmesi ve bu konudaki gerekli adımların atılması,
 • Üniversite yönetimi tarafından verilmiş görev ve sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi.
Önemli Bağlantılar
Ara Çizgi